คลังเก็บหมวดหมู่: ขาม จาตุรงคกุล

ป้องกัน: วิทยากรออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: วิทยากร Street Art

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: วิทยากร ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: นำเสนอผลงาน ตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

วิทยากรโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแรงบันดาลใจ

27 พฤษภาคม 2560

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

ขาม

ณัฐพงศ์

Scan by RICOH-panuph-16-5-2560

 

วิทยากร ออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างไรให้โดนใจผู้ซื้อ

วิทยากร ออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างไรให้โดนใจผู้ซื้อ

31 มีนาคม 2560

สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อ.ขาม จารตุรงคกุล

Scan by RICOH-panuph-28-3-2560 (3)

 

วิทยากรโครงการพัฒนานักออกแบบ ศิลปอีสานใต้

วิทยากรโครงการพัฒนานักออกแบบ ศิลปอีสานใต้

9 กุมภาพันธ์ 2560

อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฎบุรีรัมย์

Scan by RICOH-panuph-22-2-2560 (2)

 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

20 กุมภาพันธ์ 2560

อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Scan by RICOH-panuph-20-2-2560 (6)

 

 

วิทยากร การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

วิทยากร การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16 กุมภาพันธ์ 2560

อ.ขาม จาตุรงคกุล

Scan by RICOH-panuph-8-2-2560 (2)

 

 

กรรมการการแข่งขัน 3D Animation

กรรมการการแข่งขัน 3D Animation

10 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ขาม จาตุรงคกุล

20161109_180320

 

วิทยากรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP

วิทยากรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP

สำนักงานอุตสาหกรรมกาฬสินธุ์

ขาม จาตุรงคกุล

14 พฤศจิกายน 2559

IMG_2277

 

วิทยากรการออกแบบเครื่องหมายการค้า และ การสืบค้นข้อมูล แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วิทยากรการออกแบบเครื่องหมายการค้า

วิทยาการการสืบค้นข้อมูล แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

ขาม จาตุรงคกุล

17 พฤศจิกายน 2559

เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

กรรมการตัดสินโครงการประกวดโลโก้ ช.ทวี

กรรมการตัดสินโครงการประกวดโลโก้ ช.ทวี

อ.ขาม จาตุรงคกุล
อ.สมหญิง พงศ์พิมล

1 สิงหาคม 2559

โรงเรียนช่าง ช ทวี

panuph_2-8-2559_9-58-02

 

 

วิทยากร ของฝากสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วิทยากร ของฝากสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

13 กรกฏาคม 2559

อ.ขาม จาตุรงคกุล

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

panuph_21-7-2559_15-47-45 (1)

 

วิทยากร The Yong Explorer

วิทยากร The Yong Explorer

8 กรกฏาคม 2559

ขาม จาตุรงคกุล

คณะเศรษฐศาสตร์

panuph_13-7-2559_8-38-56 (1)

 

วิทยากร โครงการ การวิพากษ์ผลิตภัณฑ์

วิทยากร โครงการ การวิพากษ์ผลิตภัณฑ์

28 มิถุนายน 2559

อ.ขาม จาตุรงคกุล

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

panuph_12-7-2559_8-34-40

 

 

วิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก

วิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก

19 มิถุนายน 2559

อ.ขาม จาตุรงคกุล

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

panuph_27-6-2559_9-55-05 (1)

 

วิทยากรบรรจุภัณฑ์เชิงลึก

วิทยากรบรรจุภัณฑ์เชิงลึก

22 เมษายน 2559

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล

ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 21-22 เม.ย. (อ.ขาม)

 

 

 

วิทยากร ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงลึก

วิทยากร ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เชิงลึก

17 มีนาคม 2559

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล

หนังสือเชิญ ดร.ขาม

 

วิทยากร มาตราฐานผลิตภัณฑ์

วิทยากร มาตราฐานผลิตภัณฑ์

23 มีนาคม 2559

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

อ.ขาม จาตุรงคกุล

panuph_23-3-2559_9-43-09