กรรมการการแข่งขัน 3D Animation

กรรมการการแข่งขัน 3D Animation

10 พฤศจิกายน 2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

ขาม จาตุรงคกุล

20161109_180320