คลังเก็บหมวดหมู่: fiat anuphan

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น NOC 2/2559

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น NOC 2/2559

21 มิถุนายน 2559

panuph_18-8-2559_8-51-03 (3)

 

งานรอง พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 อนุพันธ์

 1. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 2558 วันที่ 2 กรกฎาคม 2558
 2. ประชุมคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 7 58 วันที่ 8 กรกฎาคม 58

อบรม พฤษภาคม – ตุลาคม 2558 อนุพันธ์

 1. อบรมโครงการความมั่นคงระบบสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ 7 พฤษภาคม 2558
 2. สัมมนา รู้เขา รู้เรา เข้าสู่อาเซียน หัวข้อที่ 2 เรื่อง “ซินจ่าว ณ เวียดนาม : ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม” 12 พฤษภาคม 2558
 3. สัมมนา การสร้างเครือข่ายคนไอทีเข้มแข็ง 27 – 29 พฤษภาคม 2558 img799
 4. อบรมการใช้งานเครื่องพิมพ์ RICOH 26 พฤษภาคม 2558
 5. สัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ปีงบ 2558 29 พฤษภาคม 2558
 6. อบรม Google APP 2 กรกฎาคม 2558
 7. การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Website Security monitoring) 10 กรกฎาคม 2558
 8. โครงการประชุมเพื่อชี้แจงแผนปฏิบัติราชการและทิศทางการพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2558
 9. สัมมนา ความท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการศึกษาในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 1 กันยายน 2558

ป้องกัน: อบรมการตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 24 – 26 กรกฎาคม 58

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 / 58

อนุพันธ์ พันธ์อมร

10 กรกฎาคม 58

panuph_2-7-2558_11-43-52

 

เอกสารอบรมเกี่ยวกับ Google Apps 2 กรกฎาคม 58

1. การรับส่ง E-mail (ส่งเมล์เป็นกลุ่ม / แนบไฟล์ / แชร์ไฟร์ด้วยลิงค์)

2. Google Drive (การแชร์ไฟล์ระหว่างกัน / การแก้ไขไฟล์ระหว่างกัน ไฟล์word/excel)

3. Google Calendar

4. Google Form

*******************

เอกสารยังทำอยู่

หน้าจอ gmail

การใช้ mail gmail

การใช้ mail gmail

หน้าจอการเขียนจดหมาย gmail

การใช้-mail-gmail1 pdf

 

สัมมนาในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายคนไอทีให้เข้มแข็ง

สัมมนาในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายคนไอทีให้เข้มแข็ง

ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 – 29 พฤษภาคม 58

อนุพันธ์ พันธ์อมร

img848

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาศักภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

พฤษภาคม – กรกฎาคม 58

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 52/2558

img845 (1)

52-58

img847

 

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3552/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินการเรียนการสอนระดับคณะประจำปีการศึกษา

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3552/2558

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินการเรียนการสอนระดับคณะประจำปีการศึกษา

อนุพันธ์ พันธ์อมร

ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์

img846

2593/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2593/2558

10 เมษายน 2558

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

img743

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC) ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC) ครั้งที่ 1/2558

report-noc-28

meeting29

2 เมษายน 58

 

 

อบรมการใช้งานโปรแกรมประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบทะเบียน

scan0138

อบรมการใช้งานโปรแกรมประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบทะเบียน
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่ ศธ 0514.1.29/ว 013
30 มกราคม 2558

 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ KKU MIS

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ KKU MIS

16 มกราคม 58

scan0132