คลังเก็บหมวดหมู่: มนสิชา เพชรานนท์

ป้องกัน: ประชุมคณะทำงานบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ประชุมคณะทำงานบ้านมั่นคง 1 60

ประชุมคณะทำงานบ้านมั่นคง 1 60

22 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

Scan by RICOH-panuph-20-2-2560 (5)

 

 

วิทยากร Transit Oriented Development

วิทยากร Transit Oriented Development

4 พฤษภาคม 2559

ผศ.มนสิชา เพชรานนท์

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

panuph_1-9-2559_10-56-41 (1)

 

ผู้ทรงคุณวุฒิผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน ชุมชนขอนแก่น

ผู้ทรงคุณวุฒิผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน ชุมชนขอนแก่น

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

7 มิถุนายน 2559

panuph_7-6-2559_9-36-11 (1)

 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 1

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 4

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 5

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 2

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 1

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 2

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 1

รศ.ดร.วารุณี หวัง 2

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความวารสารคณะ – พค 59

 

ประชุม คณะทำงานบ้านมั่นคง

ประชุม คณะทำงานบ้านมั่นคง

16 พฤษภาคม 2559

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

nsomporn_16-5-2559_13-49-54

 

วิทยากรโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น

วิทยากรโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น

29 เมษายน 2559

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
ผศ.มนสิชา เพชรานนท์

เทศบาลขอนแก่น

panuph_10-5-2559_14-32-27

วิทยากร เรื่อง Transit Oriented Development

วิทยากร เรื่อง Transit Oriented Development

4 พฤษภาคม 2559

คณะเศรษฐศาสตรฺ ม.เกษตร

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

panuph_27-4-2559_11-21-23

 

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าชายฝั่งไทย ยังไม่ได้ลง DB

ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าชายฝั่งไทย

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าชายฝั่งไทย

8 กุมภาพันธ์ 59

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์

panuph_8-2-2559_15-12-27

ผู้ประเมินโครงการวิจัย 0514.19.1.4/2 มนสิชา

ผู้ประเมินโครงการวิจัย 0514.19.1.4/2

6 มกราคม 2559

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1 เรื่อง

supkum_13-1-2559_10-07-03

บรรยายในกิจกรรม The Global South Studies Center

บรรยายในกิจกรรม The Global South Studies Center

22 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 58

The University of Cologne

อ.มนสิชา เพชรานนท์

น.อนุมัติไปราชการเยอรมนี 21 มิย.-4 กค.58_มนสิชา