คลังเก็บหมวดหมู่: การอบรม สัมมนา

ป้องกัน: อบรมการตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 24 – 26 กรกฎาคม 58

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

สัมมนาในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายคนไอทีให้เข้มแข็ง

สัมมนาในหัวข้อ การสร้างเครือข่ายคนไอทีให้เข้มแข็ง

ศูนย์คอมพิวเตอร์

27 – 29 พฤษภาคม 58

อนุพันธ์ พันธ์อมร

img848

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาศักภาพด้านการวิจัยของบุคลากร

พฤษภาคม – กรกฎาคม 58

คำสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 52/2558

img845 (1)

52-58

img847