คลังเก็บหมวดหมู่: รวี หาญเผชิญ

วิทยากร พัฒนาใจเมืองกับธนารักษ์

วิทยากร พัฒนาใจเมืองกับธนารักษ์

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

13 มิถุนายน 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

Scan by RICOH-panuph-8-6-2560 (1)

 

ประชุม ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง

ประชุม ระบบขนส่งอัจฉริยะกับการพัฒนาเมือง

Royal Thai Embassy Brussels

24 พฤษภาคม 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

Scan by RICOH-panuph-8-6-2560

 

 

วิทยากร What Other Cities can learn from khon kaen

วิทยากร What Other Cities can learn from khon kaen

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

31 พฤษภาคม 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

Scan by RICOH-panuph-5-6-2560 (2)

 

อาจารย์พิเศษ สัมมนาสำหรับการวิจัยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์

1 พฤษภาคม 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

อาจารย์พิเศษ สัมมนาสำหรับการวิจัยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

คณะทำงานอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่า

คณะทำงานอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่า

จังหวัดขอนแก่น

1 พฤษภาคม 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

 

วิทยากร ขอนแก่น โมเดล การพัฒนาที่อยู่อาศัยสุขภาวะ

วิทยากร ขอนแก่น โมเดล การพัฒนาที่อยู่อาศัยสุขภาวะ

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

25 มีนาคม 2560

ภาควิชเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกแบบชุมชนเมืองหนองบัวลำภู

ออกแบบชุมชนเมืองหนองบัวลำภู

23 กุมภาพันธ์ 2560

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

เทศบาลหนองบัวลำภู

Scan by RICOH-panuph-23-2-2560 (2)

 

 

วิทยากร ก่อร่างสร้างเมือง

วิทยากร ก่อร่างสร้างเมือง

11 มกราคม 2560

TCDC

รศ.ดร. รวี หาญเผชิญ

scan-by-ricoh-panuph-16-1-2560

วิทยากร การสร้างการมีส่วนร่วมประชาชน

วิทยากร การสร้างการมีส่วนร่วมประชาชน

24 พฤศจิกายน 2559
ม.มหาสารคาม
รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
15145102_10207265606662835_1294607488_o

ประชุมกรรมการจัดรูปที่ดิน ขอนแก่น

ประชุมกรรมการจัดรูปที่ดิน ขอนแก่น

22 กันยายน 2559

สำนักงานโยธาธิการขอนแก่น่

รวี หาญเผชิญ

panuph_26-9-2559_11-49-31

 

ออกแบบภูมิทัศน์โรงพยาบาลขอนแก่น 2

ออกแบบภูมิทัศน์โรงพยาบาลขอนแก่น 2

2 กันยายน 2559

รศ.รวี หาญเผชิญ

โรงพยาบาลขอนแก่น

panuph_2-9-2559_9-39-31 (3)

 

วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบรนด์ให้เมือง

วิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างแบรนด์ให้เมือง

4 กรกฏาคม 2559

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

เทศบาลนครขอนแก่น

panuph_7-7-2559_8-54-17

 

สอบดุษฎีนิพนธ์ 22 มิถุนายน 2559

สอบดุษฎีนิพนธ์

22 มิถุนายน 2559

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

13487915_962586763858122_2097715911_n

วิทยากร ผังแม่บท ระบบเมืองจำสามมิติ

วิทยากร ผังแม่บท ระบบเมืองจำสามมิติ

23 มิถุนายน 2559

เทศบาลนครรังสิต

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

13467434_10206199449529573_1656649952_o

 

วิทยากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง การเคหะ

วิทยากร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง การเคหะ

27 มิถุนายน 2559

การเคหะแห่งชาติ

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

panuph_15-6-2559_14-55-58 (2)

 

วิทยากรสัมมนาทางวิชาการ การบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ในรูปแบบเมืองพิเศษ

วิทยากรสัมมนาทางวิชาการ

การบริหารจัดการเทศบาลนครขอนแก่น ในรูปแบบเมืองพิเศษ

11 เมษายน 2559

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

https://www.youtube.com/watch?v=h3gMMYnTYfE

 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 เมษายน 2559

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 28 เมษายน 2559

คณะสถาปัตย ม.มหาสารคาม

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

panuph_11-5-2559_12-45-34

วิทยากรโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น

วิทยากรโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น

29 เมษายน 2559

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
ผศ.มนสิชา เพชรานนท์

เทศบาลขอนแก่น

panuph_10-5-2559_14-32-27

ที่ปรึกษาโครงการวางแผนเมือง Smart Town

ที่ปรึกษาโครงการวางแผนเมือง Smart Town

เทศบาลตำบลหนองสองห้อง

11 มีนาคม 2559

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

panuph_14-3-2559_9-48-32

วิทยากรสัมมนา การบริหารนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ

วิทยากรสัมมนา การบริหารนครขอนแก่นในรูปแบบเมืองพิเศษ

สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น

25 กุมภาพันธ์ 2559

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ

panuph_1-3-2559_8-30-45