คลังเก็บหมวดหมู่: ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

ป้องกัน: ออกแบบเสื้อประเพณี มข. มอ. มช.

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: นำเสนอผลงาน ตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

วิทยากร รายวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิทยากร รายวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะศิลปกรรมและสถาปัตย ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

21 เมษายน 2560

อ.ถวัลย์ นิยมพานิช
อ.ชนัษฏา จุลลัษเฐียร

Scan by RICOH-panuph-21-4-2560 (4)

Scan by RICOH-panuph-21-4-2560 (5)

 

กรรมการตัดสินผ้าไหม

กรรมการตัดสินผ้าไหม

20 มกราคม 2560

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

หนังสือขอบคุณ-อ.มข.

 

กรรมการงานจัดการประกวดลายผ้าทอ

กรรมการงานจัดการประกวดลายผ้าทอ

อำเภอบ้านฝาง

25 ตุลาคม 2559

ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

Scan by RICOH-panuph-8-11-2559 (3)

 

 

วิทยากร การออกแบบลายผ้า

วิทยากร การออกแบบลายผ้า

ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

10 ตุลาคม 2559

อำเภอบ้านฝาง

Scan by RICOH-panuph-12-10-2559

 

เลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

5 สิงหาคม 2559

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ม.กาฬสินธุ์

อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

 

วิทยากร หลักการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์

วิทยากร หลักการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์

9 กรกฏาคม 2559

ดร.ชนัษฏา จุลลัษเฐียร

กรมทรัยพ์สินทางปัญญา

เชิญ-ดร.ชนัษฎา-จุลลัษเฐียร (1) (1)

 

ประชุมแนวทางการคัดสรรหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ไทย 2559

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ประชุมแนวทางการคัดสรรหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ไทย 2559

อ.ชนัษฎา

อ.ภาคินี

อ.ชวนะพล

อ.เกศินี

กชามาส

13 พฤษภาคม 2559

img734

 

ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ Eco Ego Eri

ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่ Eco Ego Eri

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

18 สิงหาคม 2558

panuph_31-8-2558_15-56-46

คณะทำงานประกวดผ้าไหม 2558

panuph_17-8-2558_9-25-26

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

29 กรกฎาคม 2558

อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

อ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์

 

คณะทำงานประกวดผ้าไหม 6 กรกฎาคม 2558 ยังไม่ได้ลง DB

คณะทำงานประกวดผ้าไหม

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

6 กรกฎาคม 2558

อ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์

อ.ชนัษฏา จุลลัษเฐียร

panuph_8-7-2558_16-40-35

 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมการค้าและการส่งออก 30 มิถุนายน 56

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวอุตสาหการ

อ.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการพัฒนาโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารจากเกษตรสู่อุตสาหกรรมการค้าและการส่งออก 30 มิถุนายน 56

panuph_30-6-2558_11-10-55