คลังเก็บหมวดหมู่: งานค้าง / บันทึก / ติดตาม

ป้องกัน: สำรวจข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการ 1 10 57

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในห้องปฏิบัติการ อ ก้อย กันยายน 57

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

Microsoft Office 365 วิธีการใช้งาน บันทึก

คำชี้แจง 8 กันยายน 2557
เมื่อท่านได้รับ account Microsoft Office 365 ท่านจะได้พื้นที่ในระบบดังกล่าว 50GB
Microsoft Office 365 ประกอบด้วยระบบย่อยดังนี้
1 ) Outlook ระบบรับ-ส่งอีเมล์
2 ) Calendar ปฎิทิน นัด หมาย บันทึกกำหนดการณ์ต่าง ๆ
3) Site เป็น Facebook ภายใน
4) Lync ระบบ Video Conference
5) OneDrive ระบบสร้างเอกสาร Word , Excel , PowerPoint, OneNote และใช้แชร์ข้อมูลได้

ส่วนอุปกรณ์โมบาย (IPhone , IPad , Android )
ขณะนี้ Microsoft Office 365 สำหรับประเทศไทยยังใช้งานไม่ได้ ถ้า Microsoft เปิดให้ใช้เมื่อใดจะรีบแจ้งให้ทราบทั่วกันครับ

อีเมล์ที่ได้จะเป็นดังนี้  xxxx@office365.kku.ac.th

…………………………………………………

https://portal.office.com/Home

 

ป้องกัน: คำสั่งตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: กรรมการความเสี่ยง งานต่อเนื่องจากการประชุม 24 กรกฎาคม 57

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: เอกสารอบรม 30 7 57

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: สรุปผล – การพัฒนาตนเองรวมทุกงาน รอบ 2-57 (ณ 23 กค 57) update กลุ่มงานวิจัย 2

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

โปรแกรมประเมินการเรียนการสอน บันทึกวิธีใช้งาน

ภาคผนวก 1 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมประเมินการเรียนการสอน

คำถามที่มหาวิทยาลัยต้องการถาม ต้องคงไว้ตลอดจำนวน 10 ข้อ

คู่มือติดตั้งโปรแกรม

คู่มืออบรม_ผู้ดูแลระบบประเมินการสอนของคณะ

 

บุคลากรสายผู้สอน งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 1 พฤศจิกายน 2556 30 เมษายน 2557

 

ภาระงานสอนนอกคณะ-บริการวิชาการ-ออกแบบ-วิจัย-บทความ-งวด-2-572

ใส่คะแนน ภาระงานสอนนอกคณะ-บริการวิชาการ-ออกแบบ-วิจัย-บทความ-งวด-2-572

– ภาระงานสอนนอกคณะ-บริการวิชาการ-ออกแบบ-วิจัย-บทความ-งวด-2-57 5 6 57

– [download id=”1198″]

– [download id=”1201″]