คลังเก็บหมวดหมู่: รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

ที่ปรึกษาเรื่องการตรวจสภาพแวดล้อม

ที่ปรึกษาเรื่องการตรวจสภาพแวดล้อม
29 พฤษภาคม 2560

อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอดชัวรันซ์ จำกัด (มหาชน)

Scan by RICOH-panuph-29-5-2560 (1)

 

 

บรรยายการออกแบบวัด

บรรยายการออกแบบวัด

วัดกู่ประภาชัย

29 กันยายน 2559

ทรงยศ
รุ่งจิต
อรรถ

 

ออกแบบหอประวัติ

ออกแบบหอประวัติ

11 กรกฏาคม 2559

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

panuph_12-7-2559_8-34-40 (2)

 

 

ออกแบบเจดีย์สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถพระชัยวรมันสยามมิ่งมงคล “ปรางค์กู่” ยังไม่ลง DB

ออกแบบเจดีย์สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถพระชัยวรมันสยามมิ่งมงคล “ปรางค์กู่”

3 พฤศจิกายน 2558

วัดชัยแสวง
บ้านดอนขิงแดง ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
อ.ดารารัตน์ คำเชียงตา
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
อ.สุกัญญา พรหมนารถ
ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์

panuph_6-11-2558_9-13-26

ออกแบบกุฏิเจ้าอาวาส วัดป่ามหาวนาราม

ออกแบบกุฏิเจ้าอาวาส วัดป่ามหาวนาราม

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

30 ตุลาคม 2558
ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.สักการ ราษีสุทธิ์
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

 

ออกแบบผังหลักโรงพยาบาลลำปลายมาศ

ออกแบบผังหลักโรงพยาบาลลำปลายมาศ

9 กันยายน 2558

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.ดร.สักการ ราศีสุทธิ์
อ.สุกัญญา พรหมนารท
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

panuph_9-9-2558_16-12-30