คลังเก็บหมวดหมู่: ประมวลภาพฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

สำหรับเก็บไฟล์ภาพ/คลิปวีดีโอ งานหรือกิจกรรมต่างๆของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นิทรรศการศิลปะที่ไม่เคยมองเห็น วันที่ 6 มิถุนายน 2559

THESIS นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 12 พฤษภาคม 2559

เลือกตั้งกรรกมารสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบช่อดอกไม้แสดงความยินกับคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

คณบดีสัตว์แพย์ แสดงความยินดี คณบดีคณะสถาปัตย์ 15 ก.พ.2559

สัมมนาอาคารเขียวท้องถิ่น 12 มี.ค.59

สอบสัมภาษณ์โครงการช้างเผือก 10 มี.ค.59

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 8เม.ย.59

พี่พบน้องคณะสถาปัตย์ 20 ก.พ.59

ประชุมเพื่อการปรึกษาหารือกรณีตั้งคณะออกแบบฯ 30มี.ค.59

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 10พ.ค.59

บรรยายพิเศษ การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ โดย อ.ดร.อัจฉริยะ อุปการกุล 11 มี.ค.59

นิทรรศการอาคารสูง-12พ.ค.59

นิทรรศการผลงานของ น.ศ.ชั้นปีที่ 5 สถาปัตย์ มข.ในรายวิชา Architectural Design 2 มี.ค.59

นิทรรศการโครงการพัฒนาชุมชนบ้านศรีฐาน ผลงานนักศึกษาชั้นปี่ที่ 4 ในรายวิชา 806 452 บริบทเมืองและสถาปัตยกรรม 19 พ.ค.59

นิทรรศการ Architecture Project Design 2016 วันที่ 12 พ.ค.59

ร.ร.สกลราชวิทยานุกูลเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4 มี.ค.59

Workshop เรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม วันที่ 21 มีนาคม 2559

บรรยายพิเศษการคิดเชิงบวก วันที่ 22 มี.ค.59

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์แสดงความยินดีกับรศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสถาปัตย์ 23 ก.พ.59