คลังเก็บหมวดหมู่: ประมวลภาพฝ่ายพัฒนานักศึกษา

สำหรับเก็บไฟล์ภาพ/คลิปวีดีโอ งานหรือกิจกรรมต่างๆของหน่วยพัฒนานักศึกษา งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กิจกรรม workshop วิชาการ “เซรามิก” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 ตุลาคม 2559

โครงการผู้บริหารพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

บรรยายวิชาการ “สานสัมพันธ์รุ่นพี่-สานฝันรุ่นน้อง” ประจำปี 2559 วันที่ 14-15 ตุลาคม 2559

กิจกรรมวันรายงานตัวน้องใหม่ (ลอดซุ้ม) วันที่ 27 สิงหาคม 2559

กิจกรรมเชียร์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11 – 25 สิงหาคม 2559

อบรมพี่เลี้ยงน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 กรกฎาคม 2559

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม 13.00 – 17.00 น. ปีการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559

สัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มิถุนายน 2559

รับน้องสตูดิโอ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 สิงหาคม 2559

กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 และ 21 ตุลาคม 2559

เปิดโลกกิจกรรมชุมนุมคณะ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 สิงหาคม 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 สิงหาคม 2559

กิจกรรม Workshop ครั้งที่ 1 การวาดทัศนียภาพเบื้องต้น (ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 สิงหาคม 2559

กิจกรรมกีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ และประกวดดาว-เดือน มข. ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2559

กีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 6-13 ก.พ.2559

ตัวแทนศิษย์เก่าสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา , ทุนการศึกษา และร่วมแสดงความยินดีคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพมอบทุนจากศิษย์เก่า 1 ภาพมอบอุปกรณ์กีฬาจากศิษย์เก่า 2 ภาพศิษย์เก่าแสดงความยินดีกับคณบดี 3