คลังเก็บหมวดหมู่: ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

ป้องกัน: นำเสนอผลงาน ตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

วิทยากร การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

วิทยากร การทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ

23 กุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์หม่อนไหมขอนแก่น

อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

Scan by RICOH-panuph-27-2-2560 (1)

 

 

กรรมการประกวด ของขวัญจากธรรมชาติใต้ร่มพระบารมี

กรรมการประกวด ของขวัญจากธรรมชาติใต้ร่มพระบารมี

18 กุมภาพันธ์ 2560

อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์
อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนขอนแก่น

Scan by RICOH-panuph-20-2-2560 (4)

 

วิทยาการอบรมย้อมผ้าดำ

วิทยาการอบรมย้อมผ้าดำ

ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8

1 พฤศจิกายน 2559

Scan by RICOH-panuph-2-11-2559 (2)

ประชุมแนวทางการคัดสรรหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ไทย 2559

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ประชุมแนวทางการคัดสรรหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ไทย 2559

อ.ชนัษฎา

อ.ภาคินี

อ.ชวนะพล

อ.เกศินี

กชามาส

13 พฤษภาคม 2559

img734

 

กรรมการตัดสินการประกวดกระทง 25 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 พฤศจิกายน 2558

กรรมการตัดสินการประกวดกระทง

อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

อ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล

อ.สมหญิง พงศ์พิมล

panuph_15-12-2558_13-38-54

 

 

วิทยากร การออกแบบสินค้าและสินค้าแฟชั่น ยังไม่ลง DB

วิทยากร การออกแบบสินค้าและสินค้าแฟชั่น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3 พฤศจิกายน 2558

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์
อ.เกศินี ศรีสองเมือง
อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล
อ.กิตติวรรณ์ ไตรรัตน์ศิริชัย
อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

panuph_9-11-2558_15-02-05

กรรมการตัดสินการประกวดผ้าไหม 3 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ลง DB

กรรมการตัดสินการประกวดผ้าไหม

3 พฤศจิกายน 2558

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์

อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

panuph_9-11-2558_15-18-05