คลังเก็บหมวดหมู่: งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น NOC 2/2559

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น NOC 2/2559

21 มิถุนายน 2559

panuph_18-8-2559_8-51-03 (3)

 

2593/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2593/2558

10 เมษายน 2558

แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

img743

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC) ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (NOC) ครั้งที่ 1/2558

report-noc-28

meeting29

2 เมษายน 58