คลังเก็บหมวดหมู่: กรรมการ

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 / 58

อนุพันธ์ พันธ์อมร

10 กรกฎาคม 58

panuph_2-7-2558_11-43-52

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3552/2558 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินการเรียนการสอนระดับคณะประจำปีการศึกษา

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 3552/2558

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านประเมินการเรียนการสอนระดับคณะประจำปีการศึกษา

อนุพันธ์ พันธ์อมร

ชัยณรงค์ เทิดวัฒนศักดิ์

img846