คลังเก็บหมวดหมู่: บทความตีพิมพ์ในการประชุม

บทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ เรื่อง ความหมายของภาพประดับกระจกด้านหลังสิมวัดเชียงทอง หลวงพระบาง ยังไม่ได้ลง DB

บทความตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการเรื่อง ความหมายของภาพประดับกระจกด้านหลังสิมวัดเชียงทอง หลวงพระบาง

การประชุมวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยผ่านสถาปัตยกรรมของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ปีการศึกษา 2557

20 12 57

ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

scan0115

scan0121