คลังเก็บหมวดหมู่: สักการ ราษีสุทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ Talent Mobility บ.พรีซิชั่น เรียล

ผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ Talent Mobility บ.พรีซิชั่น เรียล

2 กันยายน 2559

ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

panuph_2-9-2559_9-39-31 (2)

 

ออกแบบปรับปรุงอาคาร HS.03 ยังไม่ลง DB

ออกแบบปรับปรุงอาคาร HS.03

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 สิงหาคม 2559

ผศ.สักการ ราษีสุทธิ์

panuph_23-8-2559_10-53-34 (2)

 

ออกแบบศาลาพุทธปฐมปวัตญาณ

ออกแบบศาลาพุทธปฐมปวัตญาณ

26 กรกฏาคม 2559

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.สักการ ราศีสุทธิ์
อ.สุกัญญา พรหมนารท

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

panuph_26-7-2559_15-13-21

 

ออกแบบเจดีย์สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถพระชัยวรมันสยามมิ่งมงคล “ปรางค์กู่” ยังไม่ลง DB

ออกแบบเจดีย์สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถพระชัยวรมันสยามมิ่งมงคล “ปรางค์กู่”

3 พฤศจิกายน 2558

วัดชัยแสวง
บ้านดอนขิงแดง ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
อ.ดารารัตน์ คำเชียงตา
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
อ.สุกัญญา พรหมนารถ
ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์

panuph_6-11-2558_9-13-26

ออกแบบกุฏิเจ้าอาวาส วัดป่ามหาวนาราม

ออกแบบกุฏิเจ้าอาวาส วัดป่ามหาวนาราม

ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

30 ตุลาคม 2558
ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.สักการ ราษีสุทธิ์
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

 

ออกแบบผังหลักโรงพยาบาลลำปลายมาศ

ออกแบบผังหลักโรงพยาบาลลำปลายมาศ

9 กันยายน 2558

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.ดร.สักการ ราศีสุทธิ์
อ.สุกัญญา พรหมนารท
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

panuph_9-9-2558_16-12-30

ส่งมอบงานออกแบบปรับปรุงอาคาร HS.02 และ ออกแบบศาลาพระพุทธปฐมปวัตตญาณ

14 สิงหาคม 2558

 

panuph_17-8-2558_14-51-01

ที่ปรึกษา อาคารให้ซิมไบโอซิส

ที่ปรึกษา อาคารให้ซิมไบโอซิส

15 พฤษภาคม 58

อ.สักการ ราศีสุทธิ์

อ.ฐานันดร์ ศรีธงชัย

img792

กรรมการนักวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 58

กรรมการนักวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 58

กองบริหารงานวิจัย

คำสั่ง มข.2570/2558

อ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

อ.สักการ ราษีสุทธิ์

img784