คลังเก็บหมวดหมู่: พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

ออกแบบผังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย

ออกแบบผังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

3 เมษายน 2560

Scan by RICOH-panuph-3-4-2560 (1)

 

วิทยากรการบันทึกภาพสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นด้วยลายเส้น

วิทยากรการบันทึกภาพสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นด้วยลายเส้น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎบุรีรัมย์

9 มีนาคม 2560

ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

Scan by RICOH-panuph-9-3-2560 (2)

 

 

 

ผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ผังเมือง คณะสถาปัตย สารคาม

ผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ ผังเมือง คณะสถาปัตย สารคาม

12 กรกฏาคม 2559

ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
อ.ธรรมวัฒน์ อินทจักร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สารคาม

panuph_21-7-2559_15-47-45

 

 

วิทยากรโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น

วิทยากรโครงการจัดประชุมสภาเมืองขอนแก่น

29 เมษายน 2559

รศ.ดร.รวี หาญเผชิญ
ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์
ผศ.มนสิชา เพชรานนท์

เทศบาลขอนแก่น

panuph_10-5-2559_14-32-27

ที่ปรึกษาบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ วัดกลางนางรอง ยังไม่ได้ลง DB

ที่ปรึกษาบูรณะซ่อมแซมอุโบสถ

วัดกลางนางรอง

2 กุมภาพันธ์ 2559

ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

panuph_10-2-2559_10-58-00

วิทยากรโครงการ Leadership ยังไม่ได้ลง DB

วิทยากรโครงการ Leadership

สำนักงานประสานความร่วมมือภาคอีสาน

20 กุมภาพันธ์ 59

ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

panuph_5-2-2559_15-41-42

ผู้ประเมินโครงการวิจัย ศธ 0514.19.1.4/ว 014

ผู้ประเมินโครงการวิจัย ศธ 0514.19.1.4/ว 014

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ supkum_26-1-2559_15-18-45

อ.สุกัญญา พรหมนารท supkum_26-1-2559_15-18-45 (1)

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล supkum_26-1-2559_15-18-45 (2)

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ supkum_26-1-2559_15-18-45 (3)

25 มกราคม 59

file มีการเข้ารหัสเอกสารลับ password ถาม admin

 

 

ออกแบบอาคารมหาเจดีย์หลวงปู่ผาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ ยังไม่ได้ลง DB

ออกแบบอาคารมหาเจดีย์หลวงปู่ผาด บ้านกรวด บุรีรัมย์

22 มกราคม 2559

ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

เรืองศักดิ์ ไชยดวงศรี

panuph_25-1-2559_9-12-07

13389282_1012247702161782_2102617818_o

13389142_1012247682161784_186328749_o

13389163_1012247645495121_889385400_o

13383422_1012247665495119_1915281877_o

 

วิทยากรที่ ประเทศฝรั่งเศส 21 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ – ผศ.

ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศธร – อ.ดร.

ข้อตกลงในการไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ_ผศ.พรณรงค์ อ.ณัฏฐพงศ์

1. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ และ อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมและการวิจัยที่ดำเนินงานโดย หลักสูตรปริญญาโท “การจัดการและเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวนานาชาติ” โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน “Tourisme, Ethique et Développement” ในมูลนิธิ “Acting for Life” ในฐานะวิทยากรของโครงการ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐจีบูติ มีกำหนด 25 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2558

 

ผู้พิจารณางานวิจัย ศธ.0514.19.1.4/607 12 มิย. 58

ผู้พิจารณางานวิจัย

ศธ.0514.19.1.4/607 12 มิย. 58

อ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

ออกแบบ ภูมิทัศน์ฝายป่าบัว 7 พฤษภาคม 58

ออกแบบ ภูมิทัศน์ฝายป่าบัว

อบต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

7 พฤษภาคม 58

อบต.นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น