กรรมการตัดสินโครงการประกวดโลโก้ ช.ทวี

กรรมการตัดสินโครงการประกวดโลโก้ ช.ทวี

อ.ขาม จาตุรงคกุล
อ.สมหญิง พงศ์พิมล

1 สิงหาคม 2559

โรงเรียนช่าง ช ทวี

panuph_2-8-2559_9-58-02