คลังเก็บหมวดหมู่: สุกัญญา พรหมนารท

ออกแบบศาลาพุทธปฐมปวัตญาณ

ออกแบบศาลาพุทธปฐมปวัตญาณ

26 กรกฏาคม 2559

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.สักการ ราศีสุทธิ์
อ.สุกัญญา พรหมนารท

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

panuph_26-7-2559_15-13-21

 

ผู้ประเมินโครงการวิจัย ศธ 0514.19.1.4/ว 014

ผู้ประเมินโครงการวิจัย ศธ 0514.19.1.4/ว 014

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ supkum_26-1-2559_15-18-45

อ.สุกัญญา พรหมนารท supkum_26-1-2559_15-18-45 (1)

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล supkum_26-1-2559_15-18-45 (2)

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ supkum_26-1-2559_15-18-45 (3)

25 มกราคม 59

file มีการเข้ารหัสเอกสารลับ password ถาม admin

 

 

ออกแบบเจดีย์สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถพระชัยวรมันสยามมิ่งมงคล “ปรางค์กู่” ยังไม่ลง DB

ออกแบบเจดีย์สมเด็จพระบรมไตรยโลกนาถพระชัยวรมันสยามมิ่งมงคล “ปรางค์กู่”

3 พฤศจิกายน 2558

วัดชัยแสวง
บ้านดอนขิงแดง ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ
อ.ดารารัตน์ คำเชียงตา
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช
อ.สุกัญญา พรหมนารถ
ผศ.ดร.สักการ ราษีสุทธิ์

panuph_6-11-2558_9-13-26

ออกแบบผังหลักโรงพยาบาลลำปลายมาศ

ออกแบบผังหลักโรงพยาบาลลำปลายมาศ

9 กันยายน 2558

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ
ผศ.ดร.สักการ ราศีสุทธิ์
อ.สุกัญญา พรหมนารท
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

panuph_9-9-2558_16-12-30