คลังเก็บหมวดหมู่: สุรกานต์ รวยสูงเนิน

ป้องกัน: วิทยากร ผลิตเตียงผู้ป่วย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: นำเสนอผลงาน ตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

วิทยากร ผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

วิทยากร ผลิตเตียงเพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

29-30 มิถุนายน 2560

สำนักบริการวิชาการ

ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

Scan by RICOH-panuph-29-6-2560

 

ประธานตรวจประเมิน

ประธานตรวจประเมิน

ม.กาฬสินธุ์

14 มิถุนายน 2560

ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

Scan by RICOH-panuph-19-6-2560 (2)

 

วิทยากรอบรมผลิตเตียงผู้ป่วย

วิทยากรอบรมผลิตเตียงผู้ป่วย

สำนักบริการวิชาการ

31 พฤษภาคม 2560

ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

Scan by RICOH-panuph-5-6-2560 (1)

 

ออกแบบส่วนจัดนิทรรศการหอยในประเทศไทย

ออกแบบส่วนจัดนิทรรศการหอยในประเทศไทย

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7 กุมภาพันธ์ 2560

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

Scan by RICOH-panuph-8-2-2560 (1)

 

แสดงผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุติดเตียง

แสดงผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุติดเตียง

18 สิงหาคม 2559

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

panuph_1-9-2559_10-56-41 (2)

 

ผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ สถาปัตยภายใน คณะสถาปัตย สารคาม

ผู้ตรวจประเมินการประกันคุณภาพ สถาปัตยภายใน คณะสถาปัตย สารคาม

12 กรกฏาคม 2559

ผศ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา
ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.สารคาม

panuph_21-7-2559_15-47-45 (2)

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านวารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 พฤษภาคม 2559

ผศ.กฤตภัทร ถาปาลบุตร 1

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ 1

อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ 4

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์ 2

รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร 2

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ 5

ผศ.ดร.นพดล ตั้งสกุล 2

อ.ดร.นยทัต ตันมิตร 1

ผศ.ดร.มนสิชา เพชรานนท์ 1

รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล 2

อ.ดร.วรัฐ ลาชโรจน์ 1

รศ.ดร.วารุณี หวัง 2

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน 1

รายชื่อผู้ทรงคุณวุมิอ่านบทความวารสารคณะ – พค 59

 

ออกแบบตกแต่งภายในคณะเศรษฐศาสตร์

13 กุมภาพันธ์ 59

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

คณะเศรษฐศาสตร์

panuph_15-2-2559_10-05-27

 

ออกแบบตกแต่งศูนย์ตะวันฉาย 22 มกราคม 2559 ยังไม่ได้ลง DB

ออกแบบตกแต่งศูนย์ตะวันฉาย

22 มกราคม 2559

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

panuph_25-1-2559_9-27-40

 

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

panuph_2-10-2558_9-12-51

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

16 กรกฎาคม 2558

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

 

ออกแบบลานจัดสวน ไดโนเสาร์ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ม.ขอนแก่น

ออกแบบลานจัดสวน ไดโนเสาร์ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ม.ขอนแก่น

1 ตุลาคม 2558

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

panuph_2-10-2558_8-54-06

กรรมการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015

อ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

อ.ขาม จาตุรงคกุล

อ.สัญชัย สันติเวช

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์

3 สิงหาคม 2558

คำสั่งexpo2015 (1)

ออกแบบตกแต่งภายในนิทรรศการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาโคกภูตากา ยังไม่ได้ลง DB

ออกแบบตกแต่งภายในนิทรรศการอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาโคกภูตากา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

อ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

14 กรกฎาคม 2558

panuph_13-7-2558_10-53-21

 

กรรมการนักวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 58

กรรมการนักวิจัยหน้าใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 58

กองบริหารงานวิจัย

คำสั่ง มข.2570/2558

อ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

อ.สักการ ราษีสุทธิ์

img784