วิทยากร ของฝากสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วิทยากร ของฝากสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

13 กรกฏาคม 2559

อ.ขาม จาตุรงคกุล

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

panuph_21-7-2559_15-47-45 (1)