คลังเก็บหมวดหมู่: เทคโนโลยีสารสนเทศ

เครื่องพิมพ์ RICOH ที่มีให้บริการ ARKKU update 28 nov 2016

สีดำ

 1. Ricoh MP 3053 / E754H950021 / 125 / ห้องถ่ายเอกสาร
 2. Ricoh MP 3053 / E754H950033 / 127 / วิจัย
 3. Ricoh MP 3053 / E754H950025 / 128 / เลขา 1114
 4. Ricoh MP 3053 / E754H950037 / 131 / ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2

สี

 1. Ricoh MP C2003 / E204RB70650 / 126 / เลขานุการ 1114
 2. Ricoh MP C2003 / E204RB70620 / 129 / สิม
 3. Ricoh MP C2003 / E204RB70507 / 130 / AR05 FR2
 4. Ricoh MP C2003 / E204RC70104 / 133 / ห้องประชุม ชั้น 2
 5. Ricoh MP C2003 / E204RC70053 / 134 / หน้าห้อง Server
 6. Ricoh MP C2003 / E204RB70788 / 135 / AR04 FR2
 7. Ricoh MP C2003 / E204RB70721 / 136 / สนพ FR2
 8. Ricoh MP C305 SPF / W793PC10467 / 302 / ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 2

 

การขอยืมใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การขอยืมใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์ได้เปิดบริการ access point — kku-wifi@true จำนวน 6 ตัว

ประชาสัมพันธ์ได้เปิดบริการ access point — kku-wifi@true จำนวน 6 ตัว ผ่าน Switch Fiber ตัวที่ติดตั้งใหม่หน้าห้องประชุมใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการจากความร่วมมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น TRUE และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกท่านสามารถเข้าใช้ได้ฟรี โดยจะเห็นเป็น

kku-wifi@true

login เข้าใช้ด้วย email kku

ทำให้ในปัจจุบันคณะมีจำนวน Access Point ที่เปิดใช้งานแล้วจำนวน 37 ตัว

1555310_4687312838440_5812618022126928869_n 1932224_4687313838465_3313131968921171170_n 10360410_4687315118497_2712670609815110999_n 10418491_4687313678461_8404373073548798264_n 10426073_4687314478481_5282496731594884849_n 10547686_4687311558408_7776397921922888335_n 10556496_4687313998469_4905451589586109131_n 10570443_4687314958493_3093927762984733436_n 10590588_4687312998444_7712119408604985819_n 10603745_4687314638485_2889502144787523064_n 10645221_4687311918417_8216045059781690127_n 10649569_4687311678411_7599623939725246092_n 10653289_4687314798489_3358547897582089799_n

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน fiber optic

รายงานผลการปฏิบัติงาน fiber optic 56 w

รายงานผลการปฏิบัติงาน fiber optic 56 p

รายงานผลการปฏิบัติงาน fiber optic 57 w

รายงานผลการปฏิบัติงาน fiber optic 57 p