คลังเก็บหมวดหมู่: รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

กรรมการประกวด ของขวัญจากธรรมชาติใต้ร่มพระบารมี

กรรมการประกวด ของขวัญจากธรรมชาติใต้ร่มพระบารมี

18 กุมภาพันธ์ 2560

อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์
อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

สำนักงานพัฒนาชุมชนขอนแก่น

Scan by RICOH-panuph-20-2-2560 (4)

 

ออกแบบหอนักศึกษาแพทย์ที่ 3 8 มีนาคม 2559

ออกแบบหอนักศึกษาแพทย์ที่ 3

8 มีนาคม 2559

คณะแพทยศาสตร์

อ.นรากร พุทธโฆษ์

อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล

อ.รัตติกร ศิริขันธ์ บุตรลา

panuph_8-3-2559_8-51-03

 

 

ออกแบบภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ออกแบบภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 มกราคม 2559

อ.รัตติกร

panuph_15-1-2559_14-18-09