คลังเก็บหมวดหมู่: งานสร้างสรรค์

ป้องกัน: ออกแบบผังและอาคารในวัด

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ออกแบบคลังพัสดุ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ออกแบบหอประวัติ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ออกแบบเสื้อประเพณี มข. มอ. มช.

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ออกแบบศึกษาศาสตร์ 4 รายการ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ออกแบบสถานที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ 4 รายการ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอายุรแพทย์ ชั้น 6

ออกแบบก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานอายุรแพทย์ ชั้น 6

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 กรกฎาคม 2560

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

Scan by RICOH-panuph-11-7-2560 (1)

 

ป้องกัน: ออกแบบตกแต่งภายในนิทรรศการหอย

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมทหารม้าที่ 7

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

26 มิถุนายน 2560

กรมทหารม้าที่ 7

Scan by RICOH-panuph-27-6-2560

 

ออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารขวัญมอ

ออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารขวัญมอ

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

23 มิถุนายน 2560

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

Scan by RICOH-panuph-23-6-2560 (1)

 

ออกแบบปรับปรุงสำนักงานส่วนหน้า อาคาร 1

ออกแบบปรับปรุงสำนักงานส่วนหน้า อาคาร 1

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

19 มิถุนายน 2560

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

Scan by RICOH-panuph-19-6-2560 (2)

 

ออกแบบภูมิทัศน์อาคาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ออกแบบภูมิทัศน์อาคาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

16 มิถุนายน 2560

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

Scan by RICOH-panuph-19-6-2560

 

ออกแบบอาคารปรีดา

ออกแบบอาคารปรีดา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
19 พฤษภาคม 2560
ผศ.ดร.สัญชัย สันติเวส
ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

Scan by RICOH-panuph-19-5-2560 (1)

 

ธรรมวัฒน์ ออกแบบ 3 โครงการ ช่วง ธันวาคม 59 ถึง พฤษภาคม 60

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560 (1)

Scan by RICOH-panuph-17-5-2560 (2)

 

ออกแบบอาคารตึกกลม

ออกแบบอาคารตึกกลม

คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

2 พฤษภาคม 2560

Scan by RICOH-panuph-2-5-2560 (1)

 

ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ AR01

ออกแบบปรับปรุงพื้นที่ AR01

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.กุลศรี ตั้งสกุล
อ.อานัติ วัฒเนสก์
อ.ดร.จันทนีย์ จิรัณธนัฐ

18 เมษายน 2560

aaaa

 

 

เขียนแบบก่อสร้างผังพื้นศูนย์หัวใจ

เขียนแบบก่อสร้างผังพื้นศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ผศ.สัญชัย สันติเวส

3 เมษายน 2560

Scan by RICOH-panuph-3-4-2560 (2)

 

ออกแบบผังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย

ออกแบบผังแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ผศ.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์

3 เมษายน 2560

Scan by RICOH-panuph-3-4-2560 (1)

 

ออกแบบอาคาร AG7

ออกแบบอาคาร AG7

คณะเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.ชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์

อ.ธันฐกรณ์ พงศ์พิมล

27 มีนาคม 2560

Scan by RICOH-panuph-28-3-2560 (1)

 

ออกแบบศาลหลักเมืองบ้านไผ่

ออกแบบศาลหลักเมืองบ้านไผ่

ผศ.ทรงยศ วีระทวีมาศ

10 มีนาคม 2560

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

Scan by RICOH-panuph-13-3-2560 (2)