คลังเก็บหมวดหมู่: อโนชา นนทคุปต์

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1974/2558 โครงการวิจัยสถาบัน

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1974/2558

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ โครงการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อโนชา นนทคุปต์

img684