คลังเก็บหมวดหมู่: ภาคินี เปล่งดีสกุล

ป้องกัน: สัมมนาศิลปกรรมร่วมสมัยอารยลุ่มน้ำโขง

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

วิทยากร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

วิทยากร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

26 พฤษภาคม 2560

อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล

Scan by RICOH-panuph-29-5-2560 (2)

 

วิทยากรอบรมพัฒนาทักษะพัฒนารายได้

วิทยากรอบรมพัฒนาทักษะพัฒนารายได้

7 มีนาคม 2560

อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล
อ.เกศินี ศรีสองเมือง

เทศบาลบ้านไผ่

Scan by RICOH-panuph-23-2-2560 (1)

 

ที่ปรึกษา โครงการ OTOP

ที่ปรึกษา โครงการ OTOP

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

31 ตุลาคม 2559

อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล

Scan by RICOH-panuph-31-10-2559 (2)

 

วิทยากร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการตลาด

วิทยากร การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตามความต้องการตลาด

ภาคินี เปล่งดีสกุล

7 ตุลาคม 2559

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

Scan by RICOH-panuph-10-10-2559

 

ประชุมแนวทางการคัดสรรหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ไทย 2559

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ประชุมแนวทางการคัดสรรหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ไทย 2559

อ.ชนัษฎา

อ.ภาคินี

อ.ชวนะพล

อ.เกศินี

กชามาส

13 พฤษภาคม 2559

img734

 

กรรมการลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่ง 7624/2558

อ.ขาม

อ.ชวนะพล

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

อ.ชิงชัย

อ.กิตติวรรณ์

อ.ภาคินี

อ.สมหญิง

panuph_15-12-2558_13-38-54 (1)

วิทยากร การออกแบบสินค้าและสินค้าแฟชั่น ยังไม่ลง DB

วิทยากร การออกแบบสินค้าและสินค้าแฟชั่น

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

3 พฤศจิกายน 2558

ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์
อ.เกศินี ศรีสองเมือง
อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล
อ.กิตติวรรณ์ ไตรรัตน์ศิริชัย
อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

panuph_9-11-2558_15-02-05