คลังเก็บหมวดหมู่: สมหญิง พงศ์พิมล

ป้องกัน: นำเสนอผลงาน ตลาดนัดเปิดโลกงานวิจัยและนวัตกรรม

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

กรรมการตัดสินโครงการประกวดโลโก้ ช.ทวี

กรรมการตัดสินโครงการประกวดโลโก้ ช.ทวี

อ.ขาม จาตุรงคกุล
อ.สมหญิง พงศ์พิมล

1 สิงหาคม 2559

โรงเรียนช่าง ช ทวี

panuph_2-8-2559_9-58-02

 

 

ออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8

ออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8

11 มีนาคม 2559

อ.สมหญิง พงศ์พิมล

อ.ชิงชัย ศิริธร

panuph_14-3-2559_9-48-32 (1)

กรรมการลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่ง 7624/2558

อ.ขาม

อ.ชวนะพล

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

อ.ชิงชัย

อ.กิตติวรรณ์

อ.ภาคินี

อ.สมหญิง

panuph_15-12-2558_13-38-54 (1)

กรรมการตัดสินการประกวดกระทง 25 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 พฤศจิกายน 2558

กรรมการตัดสินการประกวดกระทง

อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์

อ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล

อ.สมหญิง พงศ์พิมล

panuph_15-12-2558_13-38-54