คลังเก็บหมวดหมู่: เขมโชต ภู่ประเสริฐ

ป้องกัน: ออกแบบหอประวัติ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: ออกแบบศึกษาศาสตร์ 4 รายการ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมทหารม้าที่ 7

ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

ผศ.นิธิวดี ทองป้อง

26 มิถุนายน 2560

กรมทหารม้าที่ 7

Scan by RICOH-panuph-27-6-2560

 

ออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารขวัญมอ

ออกแบบงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารขวัญมอ

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

23 มิถุนายน 2560

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

Scan by RICOH-panuph-23-6-2560 (1)

 

ออกแบบปรับปรุงสำนักงานส่วนหน้า อาคาร 1

ออกแบบปรับปรุงสำนักงานส่วนหน้า อาคาร 1

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

19 มิถุนายน 2560

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

Scan by RICOH-panuph-19-6-2560 (2)

 

ออกแบบภูมิทัศน์อาคาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ออกแบบภูมิทัศน์อาคาร สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

16 มิถุนายน 2560

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

Scan by RICOH-panuph-19-6-2560

 

สำรวจพื้นที่อารยสถาปัตย์

สำรวจพื้นที่อารยสถาปัตย์

คณะแพทยศาสตร์

31 พฤษภาคม 2560

ผศ.เขมโชติ ภู่ประเสริฐ

Scan by RICOH-panuph-2-6-2560

 

กรรมการปฏิบัติการจ้าง

กรรมการปฏิบัติการจ้าง

คณะเทคนิคการแพทย์

ชูพงษ์
เขมโชติ
อรรถ

28 เมษายน 2560

Scan by RICOH-panuph-2-5-2560 (2)

 

 

วิทยากร หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

วิทยากร หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

28 เมษายน 2560

Scan by RICOH-panuph-2-5-2560

 

กรรมการวิทยานิพนธ์ผังเมือง ปี 5

กรรมการวิทยานิพนธ์ผังเมือง ปี 5

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

19 เมษายน 2560

Scan by RICOH-panuph-19-4-2560

 

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ นิสิตปี 5

กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ นิสิตปี 5

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม

17 มีนาคม 2560

Scan by RICOH-panuph-16-3-2560 (3)

 

ออกแบบภูมิทัศน์รอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ออกแบบภูมิทัศน์รอบอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

30 ธันวาคม 2559

scan-by-ricoh-panuph-30-12-2559-1

 

ออกแบบภูมิทัศน์ อาคารพิมล

ออกแบบภูมิทัศน์ อาคารพิมล

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

31 ตุลาคม 2559

Scan by RICOH-panuph-31-10-2559 (4)

 

ออกแบบ ห้องรับรอง ห้องประชุม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ออกแบบ ห้องรับรอง ห้องประชุม ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

เขมโชติ ภู่ประเสริฐ

10 ตุลาคม 2559

Scan by RICOH-panuph-10-10-2559 (1)

 

ผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลงานเพื่อคนทั้งมวล

ผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลงานเพื่อคนทั้งมวล

13 กันยายน 2559

เขมโชต

อบจ.ขอนแก่น

panuph_12-9-2559_10-34-42

วิทยากร งานวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ภาคอีสาน

วิทยากร งานวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ภาคอีสาน

18 สิงหาคม 2559

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

panuph_30-8-2559_9-14-09

 

ออกแบบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ออกแบบภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10 สิงหาคม 2559

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

panuph_10-8-2559_13-51-07

 

ออกแบบหอประวัติ

ออกแบบหอประวัติ

11 กรกฏาคม 2559

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ
อ.รุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

panuph_12-7-2559_8-34-40 (2)

 

 

ออกแบบอาคารสารสนเทศ

ออกแบบอาคารสารสนเทศ

9 มิถุนายน 2559

โรงเรียนสาธิต มอดินแดง

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

panuph_15-6-2559_14-55-58 (1)

 

ผู้ให้ข้อมูลโครงการสัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ให้ข้อมูลโครงการสัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

อบจ.ขอนแก่น

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

7 มิถุนายน 2559

panuph_7-6-2559_9-36-11