คลังเก็บหมวดหมู่: ณัฏพงศ์ พรหมพงศธร

ป้องกัน: วิทยากรออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

ป้องกัน: วิทยากรโครงการศิลป์และการออกแบบ

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

วิทยากรโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแรงบันดาลใจ

27 พฤษภาคม 2560

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย

ขาม

ณัฐพงศ์

Scan by RICOH-panuph-16-5-2560

 

วิทยากร ศิลปะข้ามกำแพง ยังไม่ได้ลง DB

วิทยากร ศิลปะข้ามกำแพง

19 – 21 กุมภาพันธ์ 59

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

อ.ดร.ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศธร

panuph_23-2-2559_15-38-53 (1)

วิทยากรที่ ประเทศฝรั่งเศส 21 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ – ผศ.

ณัฎฐพงศ์ พรหมพงศธร – อ.ดร.

ข้อตกลงในการไปเป็นวิทยากร ณ ต่างประเทศ_ผศ.พรณรงค์ อ.ณัฏฐพงศ์

1. ผศ.ดร.พรณรงค์ ชาญนุวงศ์ และ อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมและการวิจัยที่ดำเนินงานโดย หลักสูตรปริญญาโท “การจัดการและเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวนานาชาติ” โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน “Tourisme, Ethique et Développement” ในมูลนิธิ “Acting for Life” ในฐานะวิทยากรของโครงการ ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส และสาธารณรัฐจีบูติ มีกำหนด 25 วัน นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2558

 

วิทยากร โคมประทีป

วิทยากร โคมประทีป

เทศบาลนครขอนแก่น
30 ตุลาคม 2558
ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล
อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร
อ.ขวัญหทัย ธาดา
อ.เกศินี ศรีสองเมือง

 

 

panuph_5-11-2558_9-30-26

ร่วมแสดงผลงานศิลปะ ศิลปะข้ามข้อจำกัด

16 – 31 สิงหาคม 2558

อ.ณัฏพงศ์ พรหมพงศธร

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

panuph_13-8-2558_9-34-22 (1)