กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิหาคม 2562 (8 ส.ค.2562)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิหาคม 2562 ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย รศ. ดร. ชูพงษ์ ทองคำสมุทร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

เครดิตภาพ : จักริน เงินทอง