แฟชั่นโชว์ “การออกแบบชุดแต่งกายจากกระดาษ” โดย นศ.สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปี 2 วันที่ 18 ธ.ค.2557

IMG_9713 IMG_9714 IMG_9715 IMG_9716 IMG_9717 IMG_9718  IMG_9721 IMG_9722  IMG_9727 IMG_9730  IMG_9734 IMG_9735 IMG_9736 IMG_9737 IMG_9739 IMG_9741 IMG_9742 IMG_9743 IMG_9746   IMG_9751 IMG_9755 IMG_9757 IMG_9758 IMG_9760 IMG_9761 IMG_9764 IMG_9765 IMG_9767 IMG_9768 IMG_9769 IMG_9770 IMG_9772 IMG_9774 IMG_9775