ไฟล์ excel บันทึกค่าใช้จ่ายประจำปี 2558 ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ไฟล์ excel สำหรับบันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2558 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมให้ดาวน์โหลดไปใช้งานแล้วนะครับ
ใช้งานได้สะดวก ง่าย จัดหมวดหมู่รายรับ และค่าใช้จ่ายไว้พอครอบคลุม แยกเป็นรายเดือน และมีกราฟวงกลมสรุปการใช้จ่ายและเงินออมรายเดือน และตลอดปีให้ด้วย

ใครสนใจลองเอาไปใช้งานดูครับ
http://www.bot.or.th/Thai/Attachment/Saving2558.xls