กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับผู้ปกครอง และพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2562

 

poster1 (1)