สร้างสนามเบตองเพื่อสันทนาการและกิจกรรมสานสามัคคี (25 มี.ค.62)