เขียนแบบก่อสร้างผังพื้นศูนย์หัวใจ

เขียนแบบก่อสร้างผังพื้นศูนย์หัวใจ

ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

ผศ.สัญชัย สันติเวส

3 เมษายน 2560

Scan by RICOH-panuph-3-4-2560 (2)