ผู้ให้ข้อมูลโครงการสัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

ผู้ให้ข้อมูลโครงการสัมมนางานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล

อบจ.ขอนแก่น

ผศ.เขมโชต ภู่ประเสริฐ

7 มิถุนายน 2559

panuph_7-6-2559_9-36-11