ประชุมแนวทางการคัดสรรหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ไทย 2559

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

ประชุมแนวทางการคัดสรรหนึ่งตำบลผลิตภัณฑ์ไทย 2559

อ.ชนัษฎา

อ.ภาคินี

อ.ชวนะพล

อ.เกศินี

กชามาส

13 พฤษภาคม 2559

img734