ไฟล์ excel สำหรับบันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ไฟล์ excel สำหรับบันทึกรายรับ รายจ่าย ประจำปี 2559 จากธนาคารแห่งประเทศไทย

เช่นเดิม เหมือนทุกปี มีคำสอนของพ่อ ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง รายการบันทึกค่าใช้จ่ายรายเดือน สรุปเงินออม ค่าใช้จ่ายประจำเดือน และสะสม

ดาวน์โหลด ตามลิงก์นี้ครับ