ประมวลภาพกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ๒๕๕๖

• โครงการสานสัมพันธ์ถาปัด-ทันตะ-สัตวแพทย์  วันที่ 31 ส.ค. 56

IMG_1405_resize IMG_1415_resize

IMG_1438_resize IMG_1508_resize

IMG_1509_resize IMG_1654_resize

IMG_1668_resize IMG_1689_resize

• โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนและสอนศิลปะเพื่อน้องผู้ห่างไกลประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 24 ส.ค.2556

IMG_0361 IMG_0364

IMG_0366 IMG_0368

IMG_0378 IMG_0376

IMG_0375 IMG_0371

• กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 85 พรรษา วันที่ 20 ส.ค.2556

IMG_0318 IMG_0331

IMG_0346 IMG_0347

IMG_0349 IMG_0354

IMG_0355 IMG_0357

• โครงการฝึกอบรมเทคนิค ในการเล่นรักบี้ให้ถูกวิธี 16-20 ส.ค.2556

Rugbi-2 Rugbi-1

Rugbi-3 Rugbi-4

• กิจกรรม เฉลิมพระเกียติร 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 12 ส.ค.2556

Untitled-2 Untitled-1

โครงการกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างบุคลากร-นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา  2556_13-17 สิงหาคม 2556

IMG_0080 IMG_0171

IMG_0190 IMG_0246

IMG_0270 IMG_0298

• กิจกรรมทำบุญสิมและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบคณะ_14 ก.ค.2556

IMG_9554 IMG_9602

IMG_9612 IMG_9647

IMG_9691 IMG_9724

• ราตรีมอดินแดง ( KKU Sport night)_6 ก.ค.2556

IMG_0523 IMG_0526 IMG_0524

IMG_8990 IMG_0979

IMG_0966 IMG_0949

• กีฬาน้องใหม่ระหว่างคณะ  ประจำปีการศึกษา 2556_6-13 ก.ค.2556

IMG_9334 IMG_9358

IMG_9362 IMG_9366

IMG_9403 IMG_9446

IMG_9448 IMG_9468

• โครงการเปิดโลกกิจกรรมชุมนุม_22 มิ.ย.2556

IMG_8965 IMG_8968

IMG_8979 IMG_9015

IMG_9032 IMG_9075

• กิจกรรมรายงานตัวน้องใหม่ (ลอดซุ้ม) ประจำปีการศึกษา 2556_15 มิ.ย.2556 >ดูสรุปผล<

IMG_7701 IMG_7715

IMG_7873 IMG_7904

IMG_7913 IMG_7956

IMG_7877 IMG_7711

• พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ครอบครู และศิลป์แต้ม ประจำปีการศึกษา 2556_13 มิ.ย.2556

IMG_7424 IMG_7454

IMG_7485 IMG_7504

IMG_7509 IMG_7513

IMG_7461 IMG_7463 IMG_7462

• กิจกรรมเชียร์น้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556_7-26 มิ.ย.2556

IMG_7172 IMG_8480

IMG_8493 IMG_8467

IMG_8493 IMG_8634

IMG_8796 IMG_8767

• รับน้องสตูดิโอ ประจำปีการศึกษา 2556_5 มิ.ย.2556

IMG_7034 IMG_7039

IMG_7042 IMG_7044

IMG_7051 IMG_7073

• ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และวันนัดพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556_28 พ.ค.2556

DSC_0137 DSC_0174

DSC_0129 DSC_0122

DSC_0202 DSC_0204

DSC_0197 DSC_0222

• ค่ายอาสาพัฒนาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน ครั้งที่ 15_19-28 พ.ค.2556

477773_597973146888141_1359941118_o 966610_597979906887465_1592000953_o

967130_597466160272173_1922430640_o 975987_596965990322190_1162172917_o

467750_597989216886534_1636606716_o 460942_597987473553375_292034779_o

• สัมมนาสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา ปี 2556_17,19-21 พ.ค.2556

IMG_6041_resize IMG_6042_resize

IMG_6086_resize IMG_6080_resize

IMG_6077_resize IMG_6049_resize

IMG_6055_resize IMG_6048_resize

• กิจกรรมสอนความถนัดทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 1/56_2-6 พ.ค.2556

IMG_5801 IMG_5805

IMG_5799 IMG_5798

1098148_3456355464487_1826510436_n 940845_379357528849668_1507407095_n

• โครงการแสดงผลงานนักศึกษางานสถาปนิก 56 ประจำปี พ.ศ.2555_28 เม.ย.-6 พ.ค.2556

 

 

• โครงการงานรับปริญญาบัตรและงานแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2555_1-4 เม.ย.2556

 

 

• โครงการอบรม เรื่อง สัดส่วนสัมพันธ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย_28-31 มี.ค.2556

• โครงการ ASA Workshop 2556_21 มี.ค.-6 มิ.ย.2556

• โครงการทัศนศึกษาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสถาปัตย์_12-14 มี.ค.2556

• Bye Nior (แสดงความยินดีนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)_2 มี.ค.2556

 

 

• ราตรีน้องใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Tect Night 2012)_28 ก.พ.2556

 

 

  

• โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 21_28 ก.พ.2556

 

 

 

• ละครนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจำปี 2554 “ขมบิฝนั 18” เรื่อง”Parallel”_17-21 ม.ค.2556

 

• โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราชประจำปีการศึกษา 2555_5 ธ.ค.2555

 

• กิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2555_28 พ.ย.2555

 

 

 

• โครงการสถาปัตย์สานสัมพันธ์รักบี้ประเพณีประจำปีการศึกษา 2555_24-25 พ.ย.2555

 

 

 

• ประกวดกองเชียร์และประกวดผู้นำเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555_18 พ.ย.2555

 

 

 

 

• โครงการกีฬาระหว่างคณะประจำปีการศึกษา 2555_7-13 พ.ย.2555

 

 

 

• โครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษามข. สู่ความเป็นสากล ครั้งที่ 10_16-20 ต.ค.2555

 

 

 

 

• งานสถาปนิกอีสาน 54 “สถาปนิกสร้างเมือง”_11-14 ต.ค.2555

 

 

• โครงการสัมมนาการเรียนการสอนภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2555 (วันวานยังหวานอยู่ ซีรี่ III)_9 ต.ค.2555