ร่วมแสดงผลงานศิลปะ ศิลปะข้ามข้อจำกัด

16 – 31 สิงหาคม 2558

อ.ณัฏพงศ์ พรหมพงศธร

โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

panuph_13-8-2558_9-34-22 (1)