คลังเก็บหมวดหมู่: ขาม จาตุรงคกุล

วิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 18 ธันวาคม 2558 ยังไม่ได้ลง DB

วิทยากร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

18 ธันวาคม 2558

อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

panuph_21-12-2558_10-04-49

กรรมการลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558 ยังไม่ได้ลง DB

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสั่ง 7624/2558

อ.ขาม

อ.ชวนะพล

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

อ.ชิงชัย

อ.กิตติวรรณ์

อ.ภาคินี

อ.สมหญิง

panuph_15-12-2558_13-38-54 (1)

วิทยากร โคมประทีป

วิทยากร โคมประทีป

เทศบาลนครขอนแก่น
30 ตุลาคม 2558
ผศ.ดร.ธนสิทธิ์ จันทะรี
อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล
อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร
อ.ขวัญหทัย ธาดา
อ.เกศินี ศรีสองเมือง

 

 

panuph_5-11-2558_9-30-26

วิทยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ กรกฎาคม สิงหาคม 2558

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หนองคาย

วิทยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ หนองคาย
13 – 15 กรกฎาคม 2558
อ.ธนสิทธิ์ จันทะรี
อ.ขาม จาตุรงคกุล

วิทยากร พัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ กรุงเทพ
8 – 10 สิงหาคม 2558
อ.ธนสิทธิ์ จันทะรี

panuph_7-8-2558_14-37-14

 

กรรมการ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2015

อ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

อ.พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา

อ.ขาม จาตุรงคกุล

อ.สัญชัย สันติเวช

พิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์

3 สิงหาคม 2558

คำสั่งexpo2015 (1)

วิทยากร การให้ความรู้ก่อนเดินทางไปจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า 27 มิถุนายน 58

วิทยากร การให้ความรู้ก่อนเดินทางไปจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า 27 มิถุนายน 58

อ.ขาม จาตุรงคกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรมเชิญวิทยากร