วิทยากร โครงการส่งเสริมการยกระดับผ้าไหมกลุ่มจังหวัดและผ้าไหมจังหวัดกาฬสินธุ์ 26 กันยายน 2557

อ.เกศินี ศรีสองเมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น

scan0024