ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Open House 2017

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Open House 2017 เปิดบ้านสถาปัตย์ ขอนแก่น
นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15-30 มิถุนายน 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น