ข้อมูลสรุป งานวิจัย บริการวิชาการ บทความตีพิมพ์ update 12 59

 1. โครงการงานสร้างสรรค์-ar-update-0160
 2. โครงการบริการวิชาการ-ar-update-0160
 3. โครงการวิจัย-ar-update-0160
 4. บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
  x รอ กองบริหารงานวิจัยปรับปรุงฐานข้อมูล ทดสอบปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บและการแสดงผลอยู่
  ของเดือนก่อนหน้า บทความวิจัยตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ-ar-update-1259
 5. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
  x รอ กองบริหารงานวิจัยปรับปรุงฐานข้อมูล ทดสอบปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บและการแสดงผลอยู่
  ของเดือนก่อนหน้า บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร-ar-update-1259