วิธีแบ่งและรวมพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใน Windows 8.1

วิธีแบ่งและรวมพาร์ติชันฮาร์ดดิสก์ใน Windows 8.1

สำหรับใครที่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นแบบ Laptop หรือ PC ในช่วงนี้จะมี Windows 8.1 ติดมาซึ่งจะมีการ แบ่งพาร์ติชัน (Partition) ของฮาร์ดดิสก์มาเรียบร้อย แต่เรามีความต้องการการจะปรับเปลี่ยนขนาด Partition ในฮาร์ดดิสก์ตามที่เราต้องการ ก็สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาโปรแกรมพวก Third party ที่ทำงานในลักษณะ Disk Management เพราะ Windows 8.1 ก็มีให้มาอยู่แล้ว

วิธีที่จะขยายหรือลดขนาดพาร์ติชัน รวมทั้งการแบ่ง Partition เพื่อทำเป็นไดร์ฟใหม่กัน

 1. กดคีย์ Windows + R แล้วพิมพ์ diskmgmt.msc ในหน้าต่าง Run แล้วกด Enter
 2. หน้าต่าง Computer Management จะเปิดขึ้นมาให้คลิกไปที่ Disk Management จะเห็นรายการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟที่อยู่ในเครื่องของเรา ในตัวอย่างของผมมีไดร์ฟเดียวนะครับ คือไดร์ฟ C:

partition_manag_02

การลดขนาดพาร์ทิชันและเอาพื้นที่มาทำไดร์ฟใหม่

 1. ต่อไปนี้เราจะลดพื้นที่ไดร์ฟเพื่อเอาพื้นที่ที่เหลือทำไดร์ฟใหม่ โดยแบ่ง Partition ให้คลิกขวาที่ไดร์ฟที่จะลดขนาดเลือกคำสั่ง Shrink Volume
  partition_manag_03
 2. ระบบจะทำการตรวจสอบไดร์ฟหรือพาร์ทิชันที่จะทำการลดขนาด (Shrink Partition)
  partition_manag_04
 3. เมื่อระบบทำการตรวจสอบเสร็จ ก่อนจะ แบ่ง Partition จะถึงขั้นตอนที่จะลดพื้นที่ โดยจะแสดงรายละเอียดของไดร์ฟออกมาดังมีรายละเอียดตามนี้
 • Total Size before shrink in MB ? จำนวนพื้นที่ของไดร์ฟทั้งหมด
 • Size of available shrink space in MB ? จำนวนพื้นที่ว่างของไดรฟ์ ที่จะสามารถแบ่งได้
 • Enter the amount of space shrink in MB ? ช่องว่างนี้จะเป็นที่ให้ใส่ขนาดพื้นที่ที่เราจะแบ่งเป็นพื้นที่ว่างที่จะทำเป็นไดร์ฟอีกไดร์ฟ
 • Total size after shrink in MB ? จำนวนพื้นที่ที่เหลือหลังจากการ แบ่ง Partition แล้ว

จากนั้นให้เราเลือกพื้นที่ต้องการ แล้วคลิก Shrink

partition_manag_05

 1. ระบบจะทำการลดพื้นที่ไดร์ฟ เพื่อเหลือพื้นที่ว่าง ในการแบ่ง Partition ที่จะทำเป็นไดรฟ์ต่อไป เมื่อระบบทำงานเสร็จ จะเห็นว่ามีไดร์ฟเพิ่มขึ้นมาต่อท้ายไดร์ฟที่ทำการลดพื้นที่และเป็นพื้นที่แบบ Unallocated (พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน)
  partition_manag_06
 2. จากนั้นมาจัดการกับพื้นที่ว่าง (Free Space) เพื่อทำไดร์ฟใหม่ ให้คลิกขวาพื้นที่ Unallocated นี้เลือกคำสั่งNew Simple Volume
  partition_manag_07
 3. คลิก Next เพื่อสร้าง New Simple Volume
  partition_manag_08
 4. ต่อมาให้ใส่พื้นที่ แบ่ง Partition ที่ต้องการทำไดร์ฟใหม่ ที่ Simple volume size in MB ซึ่งสามารถเลือกใส่จำนวนน้อยการจำนวนพื้นที่ที่เลือกทั้งหมดได้ เพื่อเลือกไว้ทำไดรฟ์อื่นได้อีก แต่สำหรับในที่นี่ใส่จำนวนพื้นที่ทั้งหมด เสร็จแล้วคลิก Next
  partition_manag_09
 5. เลือกชื่อไดร์ฟจะให้เป็น D, E, F..แล้วคลิก Next
  partition_manag_10
 6. ต่อมาจะมีตัวเลือกว่าจะฟอร์แมตเป็นระบบไฟล์อะไร ให้เลือก NTFS และใส่ชื่อของไดร์ฟที่ Volume label ตรงPerform a quick format ให้คลิกเครื่องหมายถูกเพื่อฟอร์แมตแบบเร็ว (Perform a quick format) ถ้าไม่คลิกจะใช้เวลาฟอร์แมตนานมากๆ จากนั้นคลิก Next
  partition_manag_11
 7. ปล่อยให้ระบบทำงานไปสักครู่ เมื่อสร้าง New Simple Volume เสร็จเรียบร้อยจะปรากฎดังภาพ ก็คลิก Finish
  partition_manag_12
 8. เราก็จะได้ไดร์ฟมาใช้งานอีกหนึ่งไดร์ฟ เอาไว้เก็บข้อมูล

การแบ่ง Partition ขยายพื้นที่ไดร์ฟ

14. เปิดหน้าต่าง Computer Management และไปที่ Disk Management ในแบบเดียวกับ ข้อ 1 และ 2
partition_manag_13

15. ในการรวมพื้นที่ไดร์ฟที่รวมกันจะต้องมีพาร์ติชันที่ต่อเนื่องกันอย่างในรูปภาพ ไดรฟ์ C กับไดรฟ์ E มีพาร์ติชันติดกันและต้องไม่ลืมนะครับ ไดร์ฟที่จะเอามารวมกับไดร์ฟหลักข้อมูลจะหายหมด? ถ้ามีข้อมูลสำคัญก็ให้ทำการแบ็กอัพไว้ก่อน เมื่อจัดการด้านข้อมูลแล้ว ก็ให้คลิกขวาที่ไดร์ฟเลือกคำสั่ง Delete Volume
partition_manag_14

16. จะมีการหน้าต่างเตือนในเรื่องของข้อมูลในไดร์ฟที่จะลบแสดงออกมาให้คลิก Yes

17. เมื่อระบบลบพื้นที่ไดร์ฟเรียบร้อย การแบ่ง Partition พื้นที่ของไดร์ฟจะเป็น Unallocated
partition_manag_15

18. ต่อมาให้คลิกขวาที่ไดร์ฟหลักที่เราจะขยายพื้นที่ในที่นี้ได้แก่ไดรฟ์ C เลือกคำสั่ง Extend Volume

partition_manag_16

19. ต่อมาคลิก Next
partition_manag_17

 

20. ต่อมาจะมีรายละเอียดในการรวมพื้นที่หรือรวม Partition ไดร์ฟ

 • Total volume size in megabytes (MB) ? ขนาดของพื้นที่เมื่อรวมแล้ว
 • Maximum available space in MB ขนาดพื้นที่ว่างที่จะนำมารวมได้
 • Select the amount of space in MB ขนาดพื้นที่ที่เราต้องการเอาไปรวม Partition

ในที่นี่ให้ใช้พื้นที่ว่างทั้งหมดเอาไปรวมไดร์ฟ ใส่ขนาดแล้วคลิก Next
partition_manag_18

21. ปล่อยให้ระบบทำงานสักครู่ เมื่อรวมพาร์ติชั่น ก็จะเสร็จเรียบร้อย คลิก Finishpartition_manag_19

22. กลับมาดูที่ไดรฟ์ C จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาแล้ว
partition_manag_20

*****************************

ภาพหน้าจอ (21)

แนะนำที่จัดเก็บข้อมูล Online จุดเด่นที่แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่น คือสามารถใช้ได้ดีกับ โปรแกรม Office เช่น Word Excel สามารถโยนไฟล์ที่ทำไว้แล้วในเครื่องส่วนตัว แล้วโยนขึ้นไปไว้ใน One Drive แล้วทำต่อได้ทันที ก็เป็นเจ้าของเองนี่ครับ ^^ คุณสมบัติลูกเล่นอย่างอื่นก็มีเยอะแยะแต่คล้ายๆ กับเจ้าอื่น แต่ที่ดีที่สุดคือโปรแกรม Office Online นี่แหละครับ ฟรีๆ

https://onedrive.live.com/?invref=9e39b485ea499992&invsrc=92

**************************************************************