ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสารหน้าจั่ว เล่ม 30 ทรงยศ ยังไม่ได้ลง DB

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

วารสารหน้าจั่ว เล่ม 30

ม.ศิลปากร

10 กุมภาพันธ์ 59

ผศ.ดร.ทรงยศ วีระทวีมาศ

12656444_963087243780450_96566235_o