พิจารณาบทความตีพิมพ์ 3 เรื่อง ในการประชุมวิชาการ โฮมภูมิ 17 – 18 กันยายน 2558

พิจารณาบทความตีพิมพ์ 3 เรื่อง ในการประชุมวิชาการ โฮมภูมิ 17 – 18 กันยายน 2558
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา

27 กรกฎาคม 2558

อ.ทรงยศ วีระทวีมาศ

11850959_876648849090957_768176235_n