ภาพกิจกรรม OPEN HOUSE ARKKU 2017 – 27 สิงหาคม 2560

โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์