ภาพกิจกรรม OPEN HOUSE ARKKU 2017 – 16 สิงหาคม 2560