ภาพกิจกรรม OPEN HOUSE ARKKU 2017 – 18 สิงหาคม 2560